پروژه های در حال اجرا

پروژه : افرا صبا
زیربنا کل : 7921 متر مربع
کاربری : مسکونی
آدرس:  خیابان ظفر خیابان دولتشاد غربی کوچه صبای شرقی
پروژه : افرا فرهیختگان کیش
زیربنا کل : 8510 متر مربع
کاربری : مسکونی
آدرس: جزیره کیش فاز 7 شهرک صدف قطعه  c7-2