پروژه های در دست مطالعه

پروژه : افرا غرب
زیربنا کل : 6408 متر مربع
کاربری : مسکونی
آدرس: خیابان آزادی خیابان بیمه یکم پلاک 10
پروژه : دفتر مرکزی شاهد
زیربنا کل : 7045 متر مربع
کاربری : اداری
آدرس: خیابان مطهری انتهای خیابان کوه نور پلاک 22