پروژه افرا صبا

مشخصات پروژه

شرکت با هدف سرمایه گذاری در سال 1398 با حضور در مزایده شرکت عمران گستر بصیر ، کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به خرید این ملک اقدام نمود. زمین مذکور با پلاک ثبتی 3467/333 و مساحت 1152 متر مربع و زیربنای کل 7921 متر مربع در حال اجرا می باشد.  تعداد واحدهای پروژه بعد از جلسات متعدد کمیته فنی و تخصصی و با توجه به بازدید های میدانی و مطالعات اقتصادی و مهندسی ارزش پروژه ، از 35 واحد به 28 واحد تغییر یافت. برآورد مدت زمان اتمام پروژه 30 ماه می باشد که از تاریخ 1399/04/01 آغاز گردیده و طبق برنامه زمانبندی عملیات اجرایی آن به پایان خواهد رسید. کاربری پروژه افرا صبا مسکونی بوده و طبق مجوزات اخذ شده در 11 طبقه به بهره برداری خواهد رسید. عمده عملیات اجرایی در این پروژه عبارتست از : – عملیات خاکبرداری – حفر چاه و اجرای شمع – اجرای سازه نگهبان – بتن ریزی فونداسیون و دیوارهای حائل و برشی – اجرای سقف وافل طبقه -3

گالری تصاویر

  • تاریخ
  • اعضا
    تسلا
  • مدت زمان
    شش ماه
  • دسته بندی ها
  • برچسب
  • اشتراک